•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ - 11:49:27
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 142 2,616 4.98 افزایش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 72 1,390 0
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 17,032 4.88 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 1 1,977 4.45 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 202 1,810 2.32 کاهش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 20 6,042 4.9 افزایش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir