•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - 08:51:06
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,327 0.26 افزایش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 43 1,432 0.92 افزایش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 17,314 4.99 کاهش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir