•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ - 10:07:50
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 884 2,500 1.11 کاهش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 6 1,071 2.1 کاهش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 16,060 2.85 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,577 4.66 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 103 1,405 1.81 افزایش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 2 4,085 2.18 افزایش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir