•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ - 09:25:15
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1,428 2,463 0.28 کاهش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,094 0.64 افزایش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 16,061 4.99 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,577 4.66 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 105 1,345 0.15 افزایش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 3,832 4.56 کاهش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir