•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ - 15:07:36
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1,432 2,740 2 کاهش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 18 1,307 0.38 کاهش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 16,074 4.97 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,876 4.86 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 129 1,857 3.18 کاهش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 14 4,350 0.37 کاهش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir