•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ - 08:15:32
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,660 0.19 کاهش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,123 0.9 افزایش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 15,674 4.91 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,597 2.84 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,395 0.22 افزایش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,110 0.54 افزایش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir