•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ - 08:14:42
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,680 0.85 کاهش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,102 1.17 کاهش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 15,674 4.91 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,550 4.21 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,535 1.35 کاهش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,100 2.04 افزایش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir