دوشنبه،29 بهمن 1397
  
21:03:36
        
  •    
    
    • چشم انداز

     رهبر و پیشتاز در تحول و توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی و رقابت پذیر در زنجیره های ارزش جهانی

     محورهای اصلی سند چشم انداز تا افق 1404
     ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و
     انقلابی، الها م بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل محسوب می شود..

     1. کشوری توسعه یافته در سال 1404 ه.ش
     2. جایگاه اول اقتصادی - علمی و فناوری در سطح منطقه
     3. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری
     4. فعال، مسئولیت پذیر، دارای روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی
     5. امن، مستقل، مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر باز دارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت
     6. الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی
     7. برخوردار از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی، فرصت های برابر و بهره مند از محیط زیست مطلوب
     8. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت
     9. کارآفرین و دارای اشتغال پایدار

     چشم انداز کلی بخش صنعت و معدن در سند چشم انداز 20 ساله
     کسب جایگاه نخست اقتصادی و صنعتی با ویژگی های زیر:
     1. توسعه یافته بر پایه فناوری پیشرفته و نوآور و بالنده، آینده نگر و خودکفا در تامین کالاهای راهبردی
     2. صادرات گرا و تامین کننده بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور
     3. متوازن در مناطق مختلف کشور بر پایه قابلیت ها و مزیت های منطقه ای
     4. بهره ور در حد مطلوب از منابع در اختیار
     5. هم افزا در قالب شبکه ها، خوشه ها و زنجیره ها
     6. منطبق با استانداردهای بازار منطقه ای و بین المللی

     اهداف کمی بخش معدن و صنایع معدنی در چشم انداز 20 ساله
     1. فولاد: 55 میلیون تن
     2. مس: 440 هزار تن
     3. آلومینیوم: 1.5 میلیون تن