دوشنبه،29 بهمن 1397
  
20:57:39
        
  •    
    
    • استراتژیهای کلان ایمیدرو

     1- توسعه فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی دارای مزیت رقابتی در مناطق کمتر توسعه یافته
     2- رشد سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای زنجیره معدن و صنایع معدنی دارای فناوری نوین و پرریسک
     3- توسعه فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی برون مرزی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
     4- توسعه روشهای نوین تامین منابع مالی در اجرای طرحهای توسعه
     5- ارتقا، بهره وری، هم افزایی و رقابت پذیری بخش معدن و صنایع معدنی
     6- توسعه دانش، پژوهشهای کاربردی و فناوری های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی
     7- توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی، صنایع معدنی و زیرساختهای مربوطه
     8-توسعه منابع انسانی بخش معدن و صنایع معدنی
     9- بازاریابی استراتژیک و توسعه صادرات محصولات و خدمات فنی- مهندسی