چهارشنبه،07 فروردین 1398
  
08:08:52
        
  •    
    
    • آخرین بروز رسانی: 11:35:12 - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 149 1,760 3.96 افزایش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 12 8,247 4.99 افزایش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 11 2,434 4.96 افزایش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 220 1,894 4.18 افزایش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 30 6,380 1.08 افزایش