دوشنبه،30 مرداد 1396
  
14:27:39
        
  •    
    • ماموریت

     ایمیدرو متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابتپذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور است.