سال جهش تولید
X
   
 
    • افتتاح بخش زیرزمینی معدن سرب و روی انگوران با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو - 8 مرداد 99      " form="content_form" onfocus="try{keydownForm(document.getElementById('content_form'));}catch(ex){}" > افتتاح بخش زیرزمینی معدن سرب و روی انگوران با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو - 8 مرداد 99