سال جهش تولید
X
   
 
  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۹/۱۲
  • تغییر زمان آخرین مهلت ارائه اسناد مزایده و بازگشایی پاکات مزایده استخراج و فروش سنگ آهن خام از معادن سنگ آهن مرکزی و معدن شماره سه گل گهر

   تغییر زمان آخرین مهلت ارائه اسناد مزایده و بازگشایی پاکات مزایده استخراج و فروش سنگ آهن خام از معادن سنگ آهن مرکزی و معدن شماره سه گل گهر
   تغییر زمان آخرین مهلت ارائه اسناد مزایده و بازگشایی پاکات مزایده استخراج و فروش سنگ آهن خام از معادن سنگ آهن مرکزی و معدن شماره سه گل گهر

   پیرو آگهی منتشره درخصوص برگزاری مزایده استخراج و فروش سنگ آهن خام از معادن سنگ آهن مرکزی و معدن شماره سه گل گهر و همچنین اسناد تحویلی به متقاضیان، به اطلاع کلیه مزایده گران محترم می رساند؛ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد از روز شنبه مورخ 12/9/90 به روز شنبه مورخ 19/9/90 ساعت 30/16 تغییر و زمان بازگشایی پاکات نیز از روز یکشنبه مورخ 13/9/90 به روز یکشنبه مورخ 20/9/90 ساعت 9 صبح موکول گردید.

   ارسال دیدگاه
   آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.