X
   
 
  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
  • از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام شد:

   اعطای «گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه» به مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

   رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران از اعطای «گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه» از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به این مرکز خبر داد.

   به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مجید وفایی فرد ضمن بیان این مطلب گفت: گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (سازمان ملی استاندارد ایران) بوده و این گواهینامه، مهم ترین مدرک تاییدیه دقت و صحت نتایج آزمون آزمایشگاهی در سطح کشور است.

   وی افزود: از مزایای این گواهینامه، قابلیت ردیابی و تایید صلاحیت همه نتایج مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در سطح کشور است.

   رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با اشاره به دامنه کاربرد و زمینه فعالیت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه، تصریح کرد: این گواهینامه، برای آزمون های شیمیایی و زیست محیطی کاربرد دارد که مولفه های مختلفی را در بخش محصولات کانه آهن، خاک، آب و فیلتر شامل می شود.

   وی ادامه داد: گواهینامه مذکور تا تاریخ ششم مرداد 1401 برای این مرکز اعتبار دارد.

   وفایی فرد درباره فرآیند دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه اظهار داشت: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران پس از حدود صرف یک سال زمان برای آماده سازی، پیاده سازی و استقرار الزامات سیستمی و فنی خود و بدون کمک مشاور، موفق به آمادگی سیستم برای انجام فرآیند ممیزی شخص ثالث مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شد.

   وی ادامه داد: فرآیند ممیزی در تاریخ دوم بهمن 97 انجام شد. در جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون- کالیبراسیون طی تاریخ هفتم مرداد 98 با حضور نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، پس از رفع عدم انطباق های وارده و نیز ارائه مستندات و مدارک سیستمی و فنی، گواهینامه مذکور صادر شد.   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: