X
   
 
  • کلید واژه ها: معدن -
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
  • عیار کانسنگ استخراجی از بخش زیر زمینی معدن انگوران بالاتر است

   معدن انگوران به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی ایران و خاورمیانه از ابتدای سال 95 ، بخش زیر زمینی خود را فعال کرده و استخراج از مواد معدنی آن آغاز می شود. در طرح توسعه ای جدید این معدن موسوم به طرح سولفوره کانسنگ انگوران، مواد معدنی دارای عیار بالاتری از سولفید روی و اکسید روی نسبت به بخش رو زمینی در دسترس خواهد بود. برای بررسی بیشتر این طرح، «پایگاه خبری ایمیدرو» با منصور شبانی، سرپرست مجتمع انگوران گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:

   درباره طرح سولفوره کانسنگ انگوران توضیح بفرمایید؟
   کانسار انگوران در بخش مرکزی یک تاقدیس، بین دو بخش دگرگونی شیستی و آهکی واقع شده است. در کمربالای این کانسار طبقات آهکی قرار دارند و شیب کلی20- 25 درجه به سمت جنوب شرق است و در کمر پایین نیز شیست های دگرگونی وجود دارد که شیب کلی آنها حدود 10- 25 درجه و در همان جهت (جنوب شرق) است.
   شکل هندسی کانسار که با استفاده از نرم افزار دیتاماین و براساس اطلاعات حاصل از گمانه های اکتشافی مشخص شده، تقریباً مشابه یک عدسی یا گلابی وارونه و دارای شیبی حدود 20 تا 30 درجه به طرف جنوب شرق است. در مقاطع افقی، بزرگترین طول کانسار در جهت شمال شرق- جنوب غرب و بزرگترین عرض آن در جهت شمال غرب– جنوب شرق است. بزرگترین طول و عرض کانسار در تراز 2770 + به ترتیب 260 و 120 متر و در عمق نهایی کانسار در تراز 2700 + به ترتیب 120 و 14 متر است.
   در سال 1383 مطالعات و تحقیقات مورد نیاز جهت تهیه طر ح اولیه و پایه برای راه اندازی بخش زیرزمینی معدن انگوران آغاز شد که در نهایت با مهیا شدن طرح کلی و تعیین پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه، عملیات احداث تونل ها از سال 1384 شروع شد. در ادامه، باحفر رمپ ارتباطی مابین تونل های دو افق، عملیات پیشروی و آماده سازی تونل های دسترسی به ماده معدنی در ترازهای مختلف،در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر، مراحل پایانی آن در حال انجام است.
   میزان پیشرفت طرح چقدر است و تاکنون چقدر حفاری یا استخراج صورت گرفته است؟
   بیش از 90 در صد اهداف تعیین شده تا این مرحله تحقق یافته و در این راستا، حدود 4000 متر حفاری در فضای زیر زمینی به صورت تونل دسترسی، رمپ و دست های اصلی و فرعی در مراحل به شرح زیر صورت گرفته است که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود:
   در مرحله اول، حفرتونل شماره یک در افق 2700 و حفر تونل شماره دو در افق 2775 صورت گرفت. در مرحله دوم، حفر تونل هوا رو در افق 2775، حفر دویل تهویه از افق 2700 به2770 و نیز اصلاح شیب ریل و افزایش طول پذیرگاه ها در تونل شماره یک انجام شد. در مرحله سوم، حفر و لاینینگ تونل تهویه در افق 2700، حفر رمپ ارتباطی2730 و 2740، حفر تونل های دسترسی به ماده معدنی در افق های 2720 و ادامه حفر تونل در افق 2775 در حال اجراست.
   همانطور که ملا حظه می شود برای دسترسی بهتر به ماده معدنی و استخراج آن، بر اساس طرح، حفر انشعاب هایی از رمپ ارتباطی در افق های 2720، 2730 و 2740 انجام پذیرفت که از نتایج حاصل از عملیات یاد شده، می توان به کسب اطلاعات جدید از کمیت و کیفیت مواد معدنی موجود در زون مذکور، حدود گسترش آن در دستک های فرعی ایجاد شده استخراج مواد معدنی با کیفیت های مختلف به میزان تقریبی20 هزار تن اشاره کرد.
   با توجه به تکمیل حفاری ها وکسب اطلاعات جدید از کمیت وکیفیت ماده معدنی و سنگ های در برگیرنده نسبت به باز بینی و بروز رسانی طرح های قبلی اقدام و دراین ارستا، طرح تکمیلی در حال تهیه بوده واز عملیات اجرایی آن به موارد زیر می توان اشاره کرد:
   تعریض تونل افق 2700 تا افق 2740 به طول 1400 متر و حجم 17 هزار متر مکعب
   آماده کردن تاسیسات بیرونی تونل
   آماده کردن ساختمان بچینگ و نصب آن
   ساختن ساختمان های محوطه (اداری و خدماتی و .....)
   نصب سنگ شکن
   راه اندازی سیستم برق اصلی در تونل 1 kvA)315) و در تونل 2 ( kvA800 )
   چه زمانی برای بهره برداری از طرح پیش بینی شده است ؟
   در کنار انجام برنامه های آماده سازی، عوامل اجرای طرح جهت ادامه و حفظ روند تولید فعلی ماده معدنی و افزایش تدریجی آن تا رسیدن به اهداف طرح، اقدام به بررسی روش های مختلف کرده اند و در حال حاضر نیز حدود 15 الی 20 درصد از میزان استخراج سالانه در نظر گرفته شده برای مرحله بهره برداری، در حال تولید است که با اتمام عملیات آماده سازی تونل ها و سایر حفریات، در اواخر سال 94 و اوایل سال 95 شاهد شروع عملیات بهره برداری و تحقق کامل اهداف طرح، یعنی تولید ماده معدنی به میزان 120 هزار تن در سال خواهیم بود.
   آخرین ذخیره و عیار این معدن چه میزان است؟
   همانطوری که ذکر شد، موضوع طرح استخراج بخشی از ذخیره معدن انگوران به روش زیر زمینی است و در حقیقت ذخیره جدیدی کشف نشده است. مقدار مواد معدنی قابل استخراج در اجرای طرح سولفوره انگوران به میزان یک میلیون و 945 هزار و 344 تن بوده که شامل بخش های اکسیدی، سولفوری (عمدتاً) و مخلوط اکسیده و سولفوری با عیار قابل استخراج، 43 درصد روی و 2 درصد سرب برآورد می شود. این رد حالی است که عیار مواد معدنی بخش روزمینی حدود 34 درصد بوده است.
   با بهره برداری از طرح مذکور، چه میزان از نیاز داخلی به ماده معدنی تامین می شود؟
   در مورد تأثیرات ناشی از بهره برداری این طرح در تأمین نیازهای داخلی، لازم به توضیح است که با توجه به تقسیم بندی توده معدنی اصلی به دو بخش زیرزمینی و روباز، مقدار استخراج و تولید کلی معدن هیچ گونه افزایشی نداشته و بخش زیرزمینی، نقش تأمین کننده کسری تولید بخش روباز را ایفا خواهد کرد که در ضمن از طریق همزمانی فعالیت این دو مجموعه، هزینه های مربوطه نیز کاهش خواهد یافت.

   گفتگو کننده: یوسف بهمن آبادی(خبر نگار ایمیدرو)

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: