شنبه،04 فروردین 1397
  
18:32:30
        
  •    
    
    •  
    • طرحهای اکتشافی سازمان در سال 93
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     طرحهای اکتشافی سازمان در سال 93
     محل پروژه :
     سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی،خراسان رضوی
     طرحهای اکتشافی سازمان در سال 93