سال جهش تولید
X
   
 
  • اخبار
   ثبت نام فرآیند جایزه بهرهوری ایمیدرو
   ثبت نام فرآیند جایزه بهره‌وری ایمیدرو
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۰۹  
   تایید قطعی «جایزه بهره روی معادن و صنایع معدنی ایران» از سوی سازمان ملی بهره وری ایران
   تایید قطعی «جایزه بهره روی معادن و صنایع معدنی ایران» از سوی سازمان ملی بهره وری ایران
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۰۸  
   منشا توسعه و رشد پایدار اقتصادی، ارتقای بهره وری کل است
   رئیس پژوهشکده علوم، فناوری و انرژی شریف گفت: منشا توسعه و رشد پایدار اقتصادی، ارتقای بهره وری است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، دکتر یدالله سبوحی در چهارمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران در سخنرانی خود تحت عنوان «ارتقای بهره وری در صنعت فولاد» با بیان این مطلب اظهار داشت: برای تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1404، باید نرخ رشد بهره روی در کل اقتصاد به 1.5 درصد در سال برسد. همچنین باید، شدت مصرف انرژی تا 60 درصد و مصرف آب تا 65 درصد کاهش یافته و کمینه سازی آلودگی آب در دستور کار قرار گیرد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷  
   تایید قطعی «جایزه بهره روی معادن و صنایع معدنی ایران» از سوی سازمان ملی بهره وری ایران
   جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران، تاییدیه قطعی سازمان ملی بهره وری ایران را دریافت کرد. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو و دبیر علمی جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی با اعلام این خبر تصریح کرد: جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران اولین جایزه در کشور می باشد که مورد تایید سازمان ملی بهره وری ایران قرار گرفته است.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷  
   منشا توسعه و رشد پایدار اقتصادی، ارتقای بهره وری کل است
   رئیس پژوهشکده علوم، فناوری و انرژی شریف گفت: منشا توسعه و رشد پایدار اقتصادی، ارتقای بهره وری است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، دکتر یدالله سبوحی در چهارمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران در سخنرانی خود تحت عنوان «ارتقای بهره وری در صنعت فولاد» با بیان این مطلب اظهار داشت: برای تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1404، باید نرخ رشد بهره روی در کل اقتصاد به 1.5 درصد در سال برسد. همچنین باید، شدت مصرف انرژی تا 60 درصد و مصرف آب تا 65 درصد کاهش یافته و کمینه سازی آلودگی آب در دستور کار قرار گیرد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷  
   تایید قطعی «جایزه بهره روی معادن و صنایع معدنی ایران» از سوی سازمان ملی بهره وری ایران
   جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران، تاییدیه قطعی سازمان ملی بهره وری ایران را دریافت کرد. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو و دبیر علمی جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی با اعلام این خبر تصریح کرد: جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران اولین جایزه در کشور می باشد که مورد تایید سازمان ملی بهره وری ایران قرار گرفته است.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷  
   راهکارهای افزایش بهره وری در معادن با استفاده از تجارب جهانی
   استادیار معدن دانشگاه تربیت مدرس در چهارمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی با ارایه چالش های فعلی معادن در دنیا،‌ به تشریح راهکارهای افزایش نرخ بهره وری در این بخش پرداخت. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در این همایش که رییس هیات عامل ایمیدرو، رییس سازمان ملی بهره وری، مدیر کل دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت و جمعی از مدیران شرکت های معدنی و صنایع معدنی حضور داشتند، دکتر احمد رضا صیادی با ارایه مقاله ای اظهار داشت: شاخص بهره وری به تنهایی نمی تواند به ارتقای بهره وری در معادن را ارتقا دهد بلکه باید ترکیبی با نوآوری داشته باشد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷  
   راهکارهای افزایش بهره وری در معادن با استفاده از تجارب جهانی
   استادیار معدن دانشگاه تربیت مدرس در چهارمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی با ارایه چالش های فعلی معادن در دنیا،‌ به تشریح راهکارهای افزایش نرخ بهره وری در این بخش پرداخت. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در این همایش که رییس هیات عامل ایمیدرو، رییس سازمان ملی بهره وری، مدیر کل دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت و جمعی از مدیران شرکت های معدنی و صنایع معدنی حضور داشتند، دکتر احمد رضا صیادی با ارایه مقاله ای اظهار داشت: شاخص بهره وری به تنهایی نمی تواند به ارتقای بهره وری در معادن را ارتقا دهد بلکه باید ترکیبی با نوآوری داشته باشد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷  
   تاکید کرباسیان بر نقش مدیریت در ارتقای شاخص بهره وری
   ایمیدرو علاوه بر افتتاح 14 طرح نیمه تمام دولت قبل، 34 طرح نیز در سال جاری راه اندازی می کند رییس هیات عامل ایمیدرو در چهارمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی،‌ بر نقش مدیریت به عنوان یکی از عوامل اصلی ارتقای شاخص بهره وری تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، در این همایش که رییس سازمان ملی بهره وری، مدیر کل دفتر آموزش،‌ پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت و جمعی از مدیران شرکت های خصوصی حضور داشتند،‌ مهدی کرباسیان تصریح کرد: امروزه در مدل های مختلف بهره وری، علاوه بر نیروی انسانی،‌ تاکید بسیاری بر نقش مدیریتی می شود.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷  
   تاکید کرباسیان بر نقش مدیریت در ارتقای شاخص بهره وری
   ایمیدرو علاوه بر افتتاح 14 طرح نیمه تمام دولت قبل، 34 طرح نیز در سال جاری راه اندازی می کند رییس هیات عامل ایمیدرو در چهارمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی،‌ بر نقش مدیریت به عنوان یکی از عوامل اصلی ارتقای شاخص بهره وری تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، در این همایش که رییس سازمان ملی بهره وری، مدیر کل دفتر آموزش،‌ پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت و جمعی از مدیران شرکت های خصوصی حضور داشتند،‌ مهدی کرباسیان تصریح کرد: امروزه در مدل های مختلف بهره وری، علاوه بر نیروی انسانی،‌ تاکید بسیاری بر نقش مدیریتی می شود.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷