سال جهش تولید
X
   
 
  • اخبار
   آگهی تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرایی فعالیت‌های زیربنایی طلای زرشوران
   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (همراه با ارزیابی کیفی)\"عملیات اجرایی فعالیت‌های زیربنایی (شماره یک) در مجتمع طلای زرشوران\" تجدید فراخوان شد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۴/۲۴