سال جهش تولید
X
   
 
  • اخبار
   آگهی مناقصه"عملیات پروژه گاز رسانی و ایجاد شبکه توزیع گاز"طلای زرشوران
   شرکت طلای زرشوران آگهی مناقصه دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی" عملیات طراحی، تامین کالا و تجهیزات و همچنین اجرای پروژه گازرسانی و ایجاد شبکه توزیع گاز داخل مجتمع" را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۳/۱۲  
   آگهی تجدید مناقصه " خرید 100 تن سیانید سدیم پولکی" طلای زرشوران
   شرکت طلای زرشوران آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای "خرید 100 تن سیانید سدیم پولکی با خلوص 40 درصد" را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۲/۱۴  
   آگهی مناقصه " انجام خدمات آزمایشگاهی و مطالعات کانی شناسی" طلای زرشوران
   شرکت طلای زرشوران آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای " انجام خدمات آزمایشگاهی در خصوص آنالیز شیمیایی و مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی بر روی نمونه های حاصل از گمانه های اکتشافی به تعداد 20 هزار نمونه" را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۲/۱۴  
   آگهی مناقصه "خرید 100 تن سیانید سدیم" طلای زرشوران
   شرکت طلا زرشوران آگهی تجدید مناقصه عمومی "خرید 100 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد" را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۲/۰۷  
   آگهی مناقصه "توسعه پیوسته سد باطله" طلا زرشوران
   شرکت طلای زرشوران آگهی مناقصه دو مرحله ای " عملیات توسعه پیوسته سد باطله به منظور ساماندهی دپوی باطله، ذخیره و بازگردانی پساب" کارخانه خود را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۲/۰۳  
   آگهی مناقصه"خرید 80 تن سود پرک" طلای زرشوران
   شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای "خرید 80 تن سود پرک با خلوص 98 درصد" را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶  
   آگهی مناقصه "خرید 100 تن سیانید سدیم پولکی" طلای زرشوران
   شرکت طلای زرشوران انتخاب پیمانکار جهت خرید "100 تن سیانید سدیم پولکی با خلوص 40 درصد" مورد نیاز این کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۲/۲۰  
   آگهی مناقصه "خرید گلوله فلزی فورج" طلای زرشوران
   شرکت طلای زرشوران مناقصه " خرید 660 تن گلوله فلزی فورج" را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۲/۱۹  
   فراخوان سه مناقصه برای خرید سیانید سدیم کلوخه ای، گلوله فلزی و سیانید سدیم قرصی
   شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی زرشوران، سه آگهی فراخوان برای خرید گلوله فلزی، سیانید سدیم کلوخه ای و همچنین سیانید سدیم قرصی صادر کرد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱  
   مناقصه عمومی یک مرحله‌ای زرشوران به فراخوان گذاشته شد
   مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران با عنوان "خرید 1000 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد مورد نیاز مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران" دوباره به فراخوان گذاشته شد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۶/۱۱