دوشنبه،27 آذر 1396
  
14:18:00
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ ساعت: 08:46:05
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 910 0.33 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,091 1.36 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 6,409 5.01 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,741 3.55 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,160 0.51 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,800 4.76 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 2,160 0.6 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 0 1,628 0
     9 فخاس فولاد خراسان 0 3,612 4.65 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 2,282 0.87 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 2,869 0.67 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 1,718 0.35 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 2,040 1.45 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 2,839 0.18 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 2,968 0.37 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 3,173 2.28 کاهش