سه شنبه،26 تیر 1397
  
10:27:30
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ ساعت: 08:11:07
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 6,674 1,230 3.45 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,009 0.5 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 5,339 4.93 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,658 4.99 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,264 0.08 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 5,148 1.02 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 1,780 1.22 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 0 2,031 1.17 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 5,319 4.97 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 2,570 1.49 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 3,801 0.5 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 88 1,494 2.8 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 2,750 2.1 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 3,515 0
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 3,140 1.04 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 4,359 0.34 کاهش