سه شنبه،02 بهمن 1397
  
17:08:11
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۱/۱۱/۱۳۹۷ ساعت: 08:33:35
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,669 1.18 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 6,570 3.4 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,456 0
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,539 1.47 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 6,354 0
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 2,582 3.55 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 0 3,531 1.4 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 8,457 4.24 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 2,759 0.72 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 5,030 0.06 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 2,720 0.44 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 4,800 1.8 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 4,370 0.97 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 5,239 1.37 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 6,580 1.2 کاهش