دوشنبه،01 آبان 1396
  
20:19:19
        
  •    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ ساعت: 15:58:26
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 2,207 829 3.27 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 46 1,220 1.21 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 6,520 3.51 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,918 4.96 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 32 1,244 0.8 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,699 3.71 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 26 2,270 0.13 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 569 1,459 4.95 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 9 3,800 0.16 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 1,041 2,162 0.32 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 2,253 2,287 0.57 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 278 1,655 4.99 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 127 1,580 1.43 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 93 2,720 2.05 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 87 2,702 1.49 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 823 2,717 2.3 کاهش