دوشنبه،31 اردیبهشت 1397
  
23:09:46
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ ساعت: 09:22:27
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 358 790 1.8 افزایش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 980 0.93 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 5,360 5 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,668 4.69 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 21 1,100 1.29 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 5,190 0.76 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 2 1,677 0.9 افزایش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 184 2,256 4.98 افزایش
     9 فخاس فولاد خراسان 73 4,117 5 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 7 2,501 0.64 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 166 2,890 1.23 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 2 1,337 3.54 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 18 2,180 1.04 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 21 3,212 1.89 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 193 3,408 3.56 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 40 3,440 0.38 افزایش