دوشنبه،30 مرداد 1396
  
14:31:12
        
  •    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ ساعت: 08:34:25
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 820 0.24 افزایش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,380 2.68 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 6,800 0.73 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,965 4.98 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,496 0.4 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,043 4.94 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 2,412 2.74 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 0 897 0
     9 فخاس فولاد خراسان 0 4,000 0.13 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 1,920 0.21 افزایش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 1,794 0.22 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 1,916 0.73 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 1,482 0
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 2,901 0.55 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 3,077 0.9 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 2,440 0.41 افزایش