•    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ ساعت: 08:30:40
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,792 0.07 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,430 1.71 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 13,379 4.99 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,224 4.55 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,591 0.06 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,219 1.1 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 47 2,080 1.38 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 42 2,767 2.74 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 5,226 2.55 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 325 1,950 1.99 افزایش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 1,441 1.23 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 2,192 1.95 افزایش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 1,949 2.47 افزایش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 3,125 0.67 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 2,900 1.01 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 2,462 2.07 کاهش