•    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۷/۰۲/۱۳۹۶ ساعت: 10:01:53
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 3,872 804 1.71 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 66 1,741 2.68 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 10,958 4.86 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,162 4.97 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 188 1,660 0.85 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 1 4,560 3.21 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 2,700 1.1 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 42 2,767 2.74 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 37 4,452 4.32 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 470 1,895 0.53 افزایش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 508 1,355 0.82 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 72 1,955 1.98 افزایش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 174 1,744 0.4 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 158 2,311 1.76 افزایش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 634 3,499 0.86 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 413 2,202 1.56 کاهش