پنج شنبه،02 فروردین 1397
  
16:41:22
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ ساعت: 08:46:13
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 825 0
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 940 0.21 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 5,655 4.85 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,673 5 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,049 2.54 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 3 5,358 5 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 1,771 0.51 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 0 1,330 1.45 افزایش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 3,700 0.46 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 2,630 0.34 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 2,826 0.11 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 1,399 0.29 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 2,070 0.72 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 3,480 0.09 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 3,410 0.18 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 344 3,670 1.38 افزایش