سال جهش تولید
X
   
 
  • واحد های آلومینیوم سازی - جدول عملکرد تولید واحدهای آلومینیوم سازی به تفکیک ماه طی سال 96
   عنوان: واحد های آلومینیوم سازی - جدول عملکرد تولید واحدهای آلومینیوم سازی به تفکیک ماه طی سال 96
   دسته بندی: گزارش های آماری
   تعداد بازدید: 3404