سال جهش تولید
X
   
 
  • بروز رسانی متن رویه ها در دوره دوم

   دوره دوم (دانلود فایل)

   ردیف
   عنوان
   مبانی قانونی(مقررات )
   مراکز ارائه فهرست
   1
   دستورالعمل کمیته سرمایه گذاری
   قوانین و مقررات ابلاغی
   نهادهای بالاسری
   2
   دستورالعمل ماده 17 اساسنامه ایمیدرو
   قوانین و مقررات ابلاغی
   نهادهای بالاسری
   3
   دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از مرخصی موضوع آیین نامه استخدامی ماده 47
   قوانین و مقررات ابلاغی
   نهادهای بالاسری
   4
   دستورالعمل نظام پیشنهادات
   قوانین و مقررات ابلاغی
   نهادهای بالاسری