سال جهش تولید
X
   
 
  • طرح ها و پروژه ها
  • طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور
   مشخصات پروژه
   مشخصات محصول
   منابع انسانی
   اطلاعات تخصصی
   نام طرح / پروژه :
   طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور
   ظرفیت کارخانه /پروژه :
   18300 هکتار (8500 هکتار سایت لامرد و 9800 هکتار سایت پارسیان)
   محل پروژه :
   منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ( استان هرمزگان) و منطقه ویژه اقتصادی لامرد (استان فارس)