سال جهش تولید
X
   
 
  • طرح ها و پروژه ها
  • شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب -انجام خدمات مهندسی، احداث و تامین مالی فاز راه اندازی بندر پارسیان
   مشخصات پروژه
   مشخصات محصول
   منابع انسانی
   اطلاعات تخصصی
   نام طرح / پروژه :
   شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب -انجام خدمات مهندسی، احداث و تامین مالی فاز راه اندازی بندر پارسیان
   ظرفیت کارخانه /پروژه :
   ظرفیت بندر : 9 میلیون تن / طول موج شکن غربی : 1500 متر / مساحت پسکرانه بندر 32 هکتار / تعداد اسکله جمعا 4 پست شامل : 1 پست اسکله فله خشک / 2 پست اسکله کالای عمومی و 1 پست اسکله فله مایع / عمق لایروبی : -15/4 متر نسبت به C.D / حجم لایروبی : 3/6 میلیون متر
   محل پروژه :
   پارسیان