سال جهش تولید
X
   
 
  • پرداخت به ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها
   مرجع صادر کننده:دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
   شماره:
   تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
   تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

   پرداخت به ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها

   وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزاروسیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌‌الشرکه یا اموال یا بنگاه ها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان های مذکور واریز گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرح‌های مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود.

   همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می گردد.

  • شـرکتهـای برجسته