سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای " واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران "
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ایمیدرو
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای " واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران "
   واحد منتشر کننده : ستاد ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : روزنامه اطلاعات تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 35 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : رایگان مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
   مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
   مبلغ ضمانت(ریال) : 400/000/000
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   «آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای »
   « واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران »

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام  نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی مندرج در بند «1» مراجعه نمایند.

   نام و نشانی کارفرما:
   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران) به نشانی: تهران ـ میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ 39 .

   محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 35 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران

   موضوع مناقصه: واگذاری خدمات حمل و نقل طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.

   نوع مناقصه:
   یک مرحله ای عمومی

   مدت زمان اجرای پروژه: یک سال

   گواهی نامه صلاحیت:
   متقاضی ‌باید؛
   - داشتن تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه
   - الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت های مرتبط با موضوع مناقصه
   - دارا بودن تاییدیه  معتبراز وزارت کار و امور اجتماعی در امور خدماتی
   تامین مالی: از منابع داخلی سازمان

    مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 000/000/400 ریال (چهارصد میلیون) باشد.

   زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 000/000/1 (یک میلیون ریال) به شماره حساب 0108257130004 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 11/01/1395 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39 طبقه یازده مراجعه نمایند.

   زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهار شنبه مورخ 25/01/1395 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «9» تحویل نمایند.

   زمان گشایش پاکت: ساعت 10 صبح شنبه مورخ 28/01/1395 در نشانی مندرج در بند «1».

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران

    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای " واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران "