سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای - تامین و بکارگیری ماشین آلات سنگین جهت انجام کارهای زیربنایی و جابجایی مواد و مصالح در معدن و کارخانه طلای زرشوران
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای - تامین و بکارگیری ماشین آلات سنگین جهت انجام کارهای زیربنایی و جابجایی مواد و مصالح در معدن و کارخانه طلای زرشوران
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۵ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع طلای زرشوران.
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات و با انجام ارزیابی کیفی، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت تامین و بکارگیری ماشین آلات سنگین جهت انجام کارهای زیربنایی و جابجایی مواد و مصالح در معدن و کارخانه طلای زرشوران از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی مندرج در بند ۱ مراجعه نمایند.
   1- نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، خیابان سمیه، بعداز تقاطع مفتح، جنب شرکت هپکو، پلاک ۱۰۰، طبقه اول.
   2- محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۵ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع طلای زرشوران.
   3- موضوع مناقصه: تامین و بکارگیری ماشین آلات سنگین جهت انجام کارهای زیربنایی و جابجایی مواد و مصالح در معدن و کارخانه طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
   4-نوع مناقصه: دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی.
   5- مدت زمان اجرای پروژه: ۳۶ ماه.
   6- گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌باید؛
   تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
   گواهی صلاحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصلاح را داشته باشد.
   7-  تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
   8-  مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۱/۶۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ( یک میلیارد و ششصد و شصت و پنج میلیون ریال) باشد.
   9-  زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰(دو میلیون ریال) به شماره حساب ۱۲۰۰۸۰۰۱۳۸۲۰۱ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک سپه شعبه میدان فردوسی از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در خیابان سمیه، بعداز تقاطع مفتح، جنب شرکت هپکو، پلاک ۱۰۰، طبقه اول مراجعه نمایند.
   10-  زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز شنبه ۱۳۹۵/۳/۱به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «۹» تحویل نمایند.

   شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای - تامین و بکارگیری ماشین آلات سنگین جهت انجام کارهای زیربنایی و جابجایی مواد و مصالح در معدن و کارخانه طلای زرشوران