سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 35 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع طلای زرشوران.
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

    شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت واگذاری خدمات حمل و نقل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام  نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران  به نشانی مندرج در بند «1» مراجعه نمایند.

   1-نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، خیابان سمیه، بعد از تقاطع مفتح، روبروی بانک تجارت، پلاک 100، طبقه اول.
   2- محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 35 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع طلای زرشوران.
   3-موضوع مناقصه: واگذاری خدمات حمل و نقل طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
   4- نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی
   5- مدت زمان اجرای پروژه: سه سال
   6- گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌باید؛
   -    داشتن تخصص و تجربه کاری مفید  و مرتبط با موضوع مناقصه
   -    الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت‌های مرتبط با موضوع مناقصه
   -    دارا بودن تاییدیه معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی در امور خدماتی
   7- تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
   8- مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ1900000000 ریال (یک میلیارد و نهصد  میلیون ریال) باشد.
   9-زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 2000000 (دو میلیون ریال) به شماره حساب 1200800138201 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک سپه شعبه میدان فردوسی از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز پنجشنبه مورخ 95/04/24 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در خیابان سمیه، بعد از تقاطع مفتح، روبروی بانک تجارت، پلاک 100، طبقه اول مراجعه نمایند.
   10- زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخ 03/05/1395 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «9» تحویل نمایند.
   11-  زمان گشایش پاکت: ساعت 10 صبح  روز دو شنبه مورخ 04/05/1395 در نشانی مندرج در بند «1».
     شرکت گسترش معادن و  صنایع معدنی طلای زرشوران
    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران