سال جهش تولید
X
   
 
  • «آگهـی فراخـوان مزایـده عمـومـی یک مرحلـه ای فـروش 6000تن کنسانتـره ایلمنیـت طرح تیتانیـوم کهنـوج»
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : «آگهـی فراخـوان مزایـده عمـومـی یک مرحلـه ای فـروش 6000تن کنسانتـره ایلمنیـت طرح تیتانیـوم کهنـوج»
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طبقه یازدهم، دبیرخانه کمیسیون معاملات
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد جهت «فروش 6000 تن کنسانتره ایلمنیت با عیار 1 %±44 درصد» مرکز عملیات نیمه صنعتی کنسانتره تیتانیوم کهنوج به متقاضیان واجد صلاحیت از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد، پس از واریز مبلغ 1000000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 17315760 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک سپه شعبه مرکزی کد ۱ با ارائه معرفی نامه کتبی، اصل فیش واریزی به آدرس ذیل مراجعه نمایند؛

   1. کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانفرما : (طرح تیتانیوم کهنوج ) به نشانی: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39

   2. موضوع مزایده: فروش 6000 تن کنسانتره ایلمنیت با عیار 1 %±44 درصد طرح تیتانیوم کهنوج

   3. نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به مبلغ 1410000000 ریال (یک میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال) که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد.

   4. محل و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 20/02/1396 به آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طبقه یازدهم، دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن : 88842770

   5. محل و مهلت تسلیم اسناد: متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز مانند تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور، تصویر صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه اسناد مزایده را ممهور به مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 01/03/1396 به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان آدرس مندرج در بند «4» ارائه نمایند.

   6. زمان، محل و مکان بازگشایی اسناد: زمان بازگشایی پاکات رو سه شنبه مورخ 02/03/1396 ساعت 10 صبح در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار می گردد.

   7. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.

   سازمان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایـع معدنـی ایـران

   مرکز عملیات نیمه صنعتی کنسانتره تیتانیوم کهنوج

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : «آگهـی فراخـوان مزایـده عمـومـی یک مرحلـه ای فـروش 6000تن کنسانتـره ایلمنیـت طرح تیتانیـوم کهنـوج»