سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای جابجایی و احداث خط 63 کیلوولت دو مداره در منطقه کهنوج با ارزیابی کیفی (شماره مناقصه 2127-ت/96)
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای جابجایی و احداث خط 63 کیلوولت دو مداره در منطقه کهنوج با ارزیابی کیفی (شماره مناقصه 2127-ت/96)
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : شهرستان کهنوج-کیلومتر25جاده کهنوج-بندرعباس-مجتمع تیتانیوم کهنوج
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد جابجایی و احداث خط 63 کیلوولت دو مداره در منطقه کهنوج در استان کرمان خود را با برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و به شماره 200963007000006 به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
   کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح تیتانیوم کهنوج) به آدرس: تهران، خیابان طالقانی، بین بهار و مفتح شماره 154 طبقه 5 طرح تیتانیوم کهنوج
   مبلغ برآورد کارفرما : بالغ بر 27 میلیارد ریال می باشد.
   محل و مدت اجرای کار: شهرستان کهنوج-کیلومتر25جاده کهنوج-بندرعباس-مجتمع تیتانیوم کهنوج و به مدت 6 ماه می باشد.

   نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1350 میلیون ریال به نفع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح تیتانیوم کهنوج)
   صلاحیت و حداقل رتبه پیمانکار: رتبه 4 معتبر در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه و ثبت در لیست سازندگان مورد تائید شرکت توانیر در زمینه ساخت دکل های فلزی خطوط انتقال نیرو می باشند (و یا در قالب مشارکت مدنی پیمانکار و سازنده) و صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
   محل و زمان دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات:
   متقاضیان می توانند جهت مشاهده و دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir از روز چهارشنبه مورخ 01/09/1396 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه (ساعت 16) مورخ 08/09/1396 مراجعه نمایند.

   و نیز در صورت تمایل به دریافت اسناد فیزیکی می توانند پس از دریافت اسناد از سامانه مذکور از روز چهارشنبه مورخ 01/09/1396 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه (ساعت 16) مورخ 08/09/1396 به آدرس تهران ، خیابان شریعتی ابتدای خیابان سمیه پلاک 22 مراجعه نمایند.آخرین مهلت تحویل نسخ الکترونیکی و فیزیکی پیشنهادات پایان وقت اداری روز دوشنبه (ساعت 16) مورخ 27/09/1396 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و نسخ کاغذی به طرح تیتانیوم کهنوج یه آدرس تهران، خیابان طالقانی، بین بهار و مفتح شماره 154 طبقه 5 طرح تیتانیوم کهنوج می باشد.

   مدت اعتبار پیشنهادات: پیشنهاد باید از هر حیث برای مدت 3 ماه و قابل تمدید تا 3 ماه پس از آن، از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشد.
   تاریخ بازگشایی پاکات: پاکتهای اسناد مناقصه روز چهارشنبه مورخ 20/10/1396 در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بازگشایی و قرائت خواهد شد.
   هزینه تهیه اسناد: متقاضیان واجد شرایط می بایست جهت تهیه اسناد مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 0110046992005 بانک ملی شعبه پیام انقلاب بنام شرکت مهندسین مشاور کان آذین واریز نماید. (هزینه خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی قابل برگشت نمی باشد).
   ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. و مناقصه گزار در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه نیاز به ذکر دلیلی باشد مختار است.
   سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی درج شده است.

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای جابجایی و احداث خط 63 کیلوولت دو مداره در منطقه کهنوج با ارزیابی کیفی (شماره مناقصه 2127-ت/96)