سال جهش تولید
X
   
 
  • "آگهی فراخوان جذب سرمایه گذا ر به منظور مشارکت " در اکتشاف و بهره برداری از بلوکهای پانزده گانه پهنه اکتشافی آباده جازموریان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : "آگهی فراخوان جذب سرمایه گذا ر به منظور مشارکت " در اکتشاف و بهره برداری از بلوکهای پانزده گانه پهنه اکتشافی آباده جازموریان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : پهنه اکتشافی آباده جازموریان
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، با عنایت به قوانین و مقررات جاری کشور و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در راستای تامین نظر هیات محترم دولت مبنی بر لزوم تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشوردر نظر دارد نسبت به جلب سرمایه گذار بخش خصوصی به منظور مشارکت در اکتشاف و بهره برداری از بلوکهای پانزده گانه پهنه اکتشافی آباده جازموریان، به شرح زیر اقدام نماید:

   بلوک شماره یک واقع در استان فارس
   بلوک شماره 2 واقع در استان کرمان
   بلوک شماره 3 واقع در استان های کرمان- هرمزگان
   بلوک شماره 4 واقع در استان های کرمان- هرمزگان
   بلوک شماره 5 واقع در استان های کرمان – هرمزگان
   بلوک شماره 6 واقع در استان های کرمان – هرمزگان
   بلوک شماره 7 واقع در استان های کرمان – یزد
   بلوک شماره 8 واقع در استان های کرمان – هرمزگان
   بلوک شماره 9 واقع در استان فارس
   بلوک شماره 10 واقع در استان کرمان
   بلوک شماره 11 واقع در استان کرمان
   بلوک شماره 12 واقع در استان کرمان
   بلوک شماره 13 واقع در استان کرمان
   بلوک شماره 14 واقع در استان کرمان
   بلوک شماره 15 واقع در استان هرمزگان

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران داردر نظر دارد نسبت به استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی و بارعایت اصل رقابت بین سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در امر پی جویی و اکتشاف و بهره برداری از معدن که واجد صلاحیت فنی،‌ مالی و دارای تجربیات مفید و مرتبط با موضوع این آگهی و دارای دانش فنی مربوطه می باشند، طبق شرایط مندرج در اسناد فراخوان سرمایه گذاری اقدام نماید.

   تذکرمهم:

   با توجه به این که سازمان قصد پذیرش سرمایه گذار در پهنه های مختلف را دارد، چنانچه متقاضیان درخواست مشارکت و سرمایه گذاری در بیش از یک پهنه را داشته باشند، درخواست آنها زمانی پذیرفته خواهد شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت که با دستور العمل واگذاری پهنه های اکتشافی مندرج در اسناد شرایط شرکت در سرمایه گذاری و مشارکت مغایرتی نداشته باشد. در چنین صورتی سازمان به تشخیص و اختیار خود حق رد درخواست متقاضی در یک یا چند گزینه پیشنهادی از پهنه ها را به منظور مطابقت با دستور العمل فوق خواهد داشت.

   لذا ازکلیه سرمایه گذاران بخش خصوصی که توان سرمایه گذاری ، سابقه فعالیت‌ و تخصص و تجربه مرتبط با امر فوق بوده و مایل به سرمایه گذاری میباشند، دعوت می‌شود برای آگاهی و دریافت اوراق و اسناد مربوط به شرایط سرمایه گذاری ، در مورد هر یک از پهنه ها پس از واریز مبلغ 10.000.000 ریال ( د ه میلیون ریال) به شماره حساب0156035130 به شماره شبا 450180000000000156035130 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک تجارت ، شعبه .سپهبد قرنی، کد 170، از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1396.09.25 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی‌نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دفتر امور حقوقی و قراردادها– دبیرخانه کمیسیون مناقصات، واقع در تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 39 - طبقه یازدهم مراجعه نمایند.

   از کلیه متقاضیان و علاقمندان دعوت می شود حسب شرایط مندرج در این آگهی نسبت به ارائه کلیه اسناد و مدارک، سوابق و رزومه کاری خود مطابق با اسناد ارائه شده در مهلت مقرر تعیین شده در اسناد اقدام نمایند.

   شرایط متقاضیان:

   دارا بودن سوابق فعالیت در یکی از حلقه های زنجیره معدن و صنایع معدنی با حداقل سه سال سابقه کار و بر اساس ضرایب تعیین شده در اسناد فراخوان.
   دارا بودن کلیه شرایط عمومی و اختصاصی احراز صلاحیت براساس قانون معادن و قانون اصلاح آن ( مصوب 1390) و نیز آئین نامه های اجرایی آن و دستورالعملهای مربوطه.
   دارا بودن توانمندی مالی و یا امکان مشارکت با شرکت های توانمند خارجی و بنگاههای مالی و اقتصادی داخلی و خارجی ، به منظورتامین منابع مالی سرمایه گذاری جهت انجام طرح اکتشافی و درصورت حصول نتیجه راه اندازی و بهره برداری از معدن با رعایت شرایط مشارکت .
   متقاضیان متعهد می باشند که عملیات اکتشاف و راه اندازی معادن مذکور را طبق برنامه زمان بندی و مدت تعیین شده در اسناد قرارداد و با رعایت کلیه موازین علمی و تخصصی و با رعایت مقررات ایمنی، حفاظت فنی و محیط زیست به انجام برسانند.

   لذا با انتشار این آگهی از کلیه شرکتها، مشارکت ها و کنسرسیوم های داخلی و خارجی که دارای توانایی مالی لازم و تجربیات مفید و مرتبط به منظور انجام عملیات اکتشافی فوق می باشند، دعوت می شود مطابق با شرایط شرکت در سرمایه گذاری سوابق و رزومه کاری خود و شیوه تامین مالی جهت سرمایه گذاری را مطابق با شرایط و مفاد مندرج در اسناد سرمایه گذاری در مهلت قانونی تعیین شده در اسناد به سازمان ارائه نمایند.

   ضمنا متقاضیانی که به صورت مشارکت و یا کنسرسیوم تمایل به شرکت در سرمایه گذاری دارند مکلفند "مشارکت نامه" و یا "موافقت نامه" فی مابین را جهت بررسی و ارزیابی به همراه سایر مدارک مربوطه ارائه نمایند.

   درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با شماره تلفن 88826151 و یا شماره دورنگار 8882830 تماس حاصل فرمائید.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : "آگهی فراخوان جذب سرمایه گذا ر به منظور مشارکت " در اکتشاف و بهره برداری از بلوکهای پانزده گانه پهنه اکتشافی آباده جازموریان