سال جهش تولید
X
   
 
  • فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله ای - جمع آوری آسانسورهای فعلی و طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مسافر بر جدید و اخذ گواهی استاندارد
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله ای - جمع آوری آسانسورهای فعلی و طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مسافر بر جدید و اخذ گواهی استاندارد
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران - ایمیدرو
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران در نظر دارد جهت مناقصه"جمع آوری آسانسورهای فعلی و طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مسافر بر جدید و اخذ گواهی استاندارد به شرح : الف) دو دستگاه با ظرفیت 600 کیلو گرم، 8 نفره با 17 توقف با سیستم دربهای اتوماتیک و ب) یک دستگاه با ظرفیت 375 کیلو گرم، 5 نفره با 15 توقف با سیستم درب اتوماتیک در ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه اشخاص حقوقی و تولید کنندگان واجد شرایط دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس مندرج در بند7 مراجعه نمایند. شایان ذکر است شاخص های ارزیابی کیفی شرکت و مدارک مورد نیاز جهت تکمیل و ارسال ، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 200963007000032 جهت اطلاع و بهره برداری لازم قرار داده شده است. بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

   در خاتمه خاطر نشان می سازد ارسال مدارک هیچ گونه تعهدی برای کارفرما در این خصوص ایجاد نمی‌نماید.سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در اسناد ارزیابی کیفی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و متعاقبا از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

   نام و نشانی کارفرما : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کدپستی: 14513- 15816 تلفن: 88842857 نمابر 88307755 Email: support@imidro.gov.ir

   شرایط متقاضی : پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، داشتن کارگاه تولیدی با تایید انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور

   موضوع : جمع آوری آسانسورهای فعلی و طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مسافر بر جدید و اخذ گواهی استاندارد به شرح : الف) دو دستگاه با ظرفیت 600 کیلو گرم، 8 نفره با 17 توقف با سیستم دربهای اتوماتیک و ب) یک دستگاه با ظرفیت 375 کیلو گرم، 5 نفره با 15توقف با سیستم درب اتوماتیک در ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران

   مدت اجرای کار : از زمان ابلاغ قرار داد به مدت یک سال شمسی می باشد

   مدت اعتبار پیشنهادها : 3 ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیانی که امتیاز لازم جهت شرکت در مناقصه را کسب نموده باشند موظف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه خواهند بود.

   محل و مهلت دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://www.stedairan.ir مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 28/12/1396 می باشد.

   محل و مهلت تحویل اسناد : آخرین مهلت تحویل نسخه الکترونیکی و فیزیکی تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) روز شنبه مورخ 25/01/1397 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نسخ کاغذی به آدرس کارفرما تحویل گردد.


   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله ای - جمع آوری آسانسورهای فعلی و طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مسافر بر جدید و اخذ گواهی استاندارد