سال جهش تولید
X
   
 
  • «تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله ای» - جمع آوری آسانسورهای فعلی و طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مسافر بر جدید و اخذ گواهی استاندارد
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : «تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله ای» - جمع آوری آسانسورهای فعلی و طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مسافر بر جدید و اخذ گواهی استاندارد
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران در نظر دارد جهت مناقصه«جمع آوری آسانسورهای فعلی و طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مسافر بر جدید و اخذ گواهی استاندارد به شرح : الف) دو دستگاه با ظرفیت 600 کیلو گرم، 8 نفره با 17 توقف با سیستم دربهای اتوماتیک و ب) یک دستگاه با ظرفیت 375 کیلو گرم، 5 نفره با 15 توقف با سیستم درب اتوماتیک در ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران» را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه اشخاص حقوقی و تولید کنندگان واجد شرایط دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس مندرج در بند7 مراجعه نمایند. شایان ذکر است شاخص های ارزیابی کیفی شرکت و مدارک مورد نیاز جهت تکمیل و ارسال ، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۹۷۳۰۰۷۰۰۰۰۰۲ جهت اطلاع وبهره برداری لازم قرار داده شده است. بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

   در خاتمه خاطر نشان می سازد ارسال مدارک هیچ گونه تعهدی برای کارفرما در این خصوص ایجاد نمی‌نماید.سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در اسناد ارزیابی کیفی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و متعاقبا از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

   نام و نشانی کارفرما : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کدپستی: 14513- 15816 تلفن: 88842857 نمابر 88307755 Email: support@imidro.gov.ir


   شرایط متقاضی : پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، داشتن کارگاه تولیدی با تایید انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور
   موضوع : جمع آوری آسانسورهای فعلی و طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مسافر بر جدید و اخذ گواهی استاندارد به شرح : الف) دو دستگاه با ظرفیت 600 کیلو گرم، 8 نفره با 17 توقف با سیستم دربهای اتوماتیک و ب) یک دستگاه با ظرفیت 375 کیلو گرم، 5 نفره با 15توقف با سیستم درب اتوماتیک در ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران
   مدت اجرای کار : از زمان ابلاغ قرار داد به مدت یک سال شمسی می باشد
   مدت اعتبار پیشنهادها : 3 ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیانی که امتیاز لازم جهت شرکت در مناقصه را کسب نموده باشند موظف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه خواهند بود.
   محل و مهلت دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولتhttps://www.stedairan.ir مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 05/02/1397 می باشد.

   محل و مهلت تحویل اسناد : آخرین مهلت تحویل نسخه الکترونیکی و فیزیکی تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) روز یکشنبه مورخ 23/02/1397 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین نسخ کاغذی به آدرس کارفرما (مندرج در بند 1) تحویل گردد.   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : «تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله ای» - جمع آوری آسانسورهای فعلی و طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مسافر بر جدید و اخذ گواهی استاندارد