سال جهش تولید
X
   
 
  • مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی شامل نظافت، سرایداری ، حمل و نقل، راننده ، آبیاری و نگهداری فضای سبز سـایت لامرد
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی شامل نظافت، سرایداری ، حمل و نقل، راننده ، آبیاری و نگهداری فضای سبز سـایت لامرد
   واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   «آگهـی فراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای»

   مناقصه شماره 9745

   (نوبت اول/نوبت دوم)

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ـ طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی شامل نظافت، سرایداری، حمل و نقل، راننده، آبیاری و نگهداری فضای سبز سـایت لامرد واقع در استان فارس، شهرستان لامرد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

   لذا از واجدین شرایط دارای صلاحیت با مجوز معتبر و گواهینامه تعیین صلاحیت در رابطه با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره مناقصه 200973007000017 مراجعه نمایند.

   کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ـ طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

   آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، ، طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر، تلفن:86035621-021

   موضوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی شامل نظافت، سرایداری ، حمل و نقل، راننده ، آبیاری و نگهداری فضای سبز سـایت لامرد
   برآورد هزینه اجرای کار: به مبلغ : 47,702,373,195 ریال
   نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2,386,000,000 ریال (دو میلیارد و سیصد و هشتاد و شش میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. (ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانت نامه درج گردد)
   محل تامین منابع مالی: وجوه منابع طرح بر اساس موافقتنامه بودجه به شماره 1304011008 (طرح عمرانی)
   محل و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 13/04/97 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه مورخ 19/04/97 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس مذکور قابل دریافت می باشد.
   محل و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری (ساعت 17) روز چهارشنبه مورخ 03/05/97 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، همچنین متقاضیان می باید پس از ثبت اسناد در سامانه مزبور نسبت به ارائه فیزیک اسناد تکمیل شده به آدرس مندرج در بند 8 اقدام نمایند.
   محل و زمان بازگشایی پاکت ها: روز شنبه مورخ 06/05/97 به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، پلاک 1713، ساختمان شرکت ملی فولاد ایران، طبقه سوم
   مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.

   کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

   لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، تاریخ 13/04/97 می باشد.

   اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

   مرکز تماس: 41934-021

   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی شامل نظافت، سرایداری ، حمل و نقل، راننده ، آبیاری و نگهداری فضای سبز سـایت لامرد