سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهـی فراخـوان مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای به همـراه ارزیابـی کیفـی / عملیـات فنـس کشـی منطقـه ویـژه اقتصـادی کاشـان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهـی فراخـوان مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای به همـراه ارزیابـی کیفـی / عملیـات فنـس کشـی منطقـه ویـژه اقتصـادی کاشـان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : منطقه ویژه اقتصادی کاشان
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   با عنایت به قانون برگزاری مناقصات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (منطقه ویژه اقتصادی کاشان) در نظر دارد جهت اجرای عملیات فنس کشی فاز اول سایت 250 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی کاشان به طول 7272 متر و احداث جاده دسترسی به طول 7080 متر و عرض 3 متر واقع در 30 کیلومتری شمال شرق شهر کاشان نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اقدام نماید.لذا از واجدین شرایط در رشته ابنیه با حداقل رتبه 4 معتبر دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره 200973007000026 مراجعه نمایند.

   نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
   نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران( منطقه ویژه اقتصادی کاشان) به نشانی : تهران ،خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39
   موضوع مناقصه : اجرای عملیات فنس کشی فاز اول سایت 250 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی کاشان به طول 7272متر و احداث جاده دسترسی به طول 7080متر و عرض 3 متر واقع در 30 کیلومتری شمال شرق شهر کاشان.
   محل تامین منابع مالی : منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.
   زمان، محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: از اشخاص واجد صلاحیت که مایل به شرکت در مناقصه هستند دعوت به عمل می آید از تاریخ درج اگهی حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 21/06/1397 پس از واریز مبلغ 1000000 ریال ( یک میلیون ریال) به حساب شماره 17315760 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک سپه شعبه مرکزی کد «1» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
   تاریخ، محل و مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه تاریخ 97.07.09 اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه را تکمیل و در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری نمایندو علاوه بر بارگذاری اسناد فوق در سامانه مذکور، می بایست نسبت به ارسال نسخه اصل اسناد و مدارک (پاکات ارزیابی کیفی، پاکات مناقصه در پاکت مهر و موم شده واحد) در مهلت مذکور به آدرس: تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریم خان زند ، خیابان خردمند جنوبی کوچه یگانه پلاک 7، شرکت مهندسین مشاور عرصه اقدام نمایند.
   محل و زمان گشایش پیشنهادها: پس از بازگشایی و بررسی اسناد ارزیابی کیفی از متقاضیانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده باشند برای بازگشایی پاکات دعوت به عمل خواهد آمد.
   نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت­نامه معتبر بانکی یا ارائه فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 17315760 بانک سپه شعبه مرکزی کد «1» به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنابع معدنی ایران به مبلغ1.500.000.000ریال که توسط یکی از بانک­های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت 3 ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
   مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می­باشد.

   توجه:

   تاییدیه صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
   گواهی صلاحیت رتبه 4 رشته ابنیه.
   اسناد و مدارک واصله درچارچوب مقررات بررسی خواهد شد همچنین پاکات «الف»، «ب» و «ج» مناقصه­گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را تحصیل ننمایند در قبال معرفی­نامه کتبی و اخذ رسید عیناً به ایشان عودت می­گردد.
   زمان انتشار فراخوان در سایت و جراید : روزدوشنبه مورخ 97.06.12
   برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و تمامی مراحل فرایند مناقصه شامل دریافت اسناد ارزیابی ، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، ارسال مدارک و پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، ابلاغ پذیرش پیشنهاد از طریق سامانه مذکور امکان پذیر می باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88826645 تماس حاصل نمائید.

   سـازمـان توسعـه و نوسـازی معـادن و صنـایع معدنـی ایـران

   منطقـه ویـژه اقتصـادی کاشـان
   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهـی فراخـوان مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای به همـراه ارزیابـی کیفـی / عملیـات فنـس کشـی منطقـه ویـژه اقتصـادی کاشـان