سال جهش تولید
X
   
 
  • فراخوان تجدید مناقصه عمومی، یک مرحله‌ای تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی جهت انجام امور مربوط به آبدارچی و راننده
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : فراخوان تجدید مناقصه عمومی، یک مرحله‌ای تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی جهت انجام امور مربوط به آبدارچی و راننده
   واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ تاریخ آخرین تغییرات :
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه :
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : طرح توانمندسازی بخش اکتشاف
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : تاریخ بازگشایی پیشنهادها :
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح توانمندسازی بخش اکتشاف) در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی به شماره (۲۰۰۹۷۳۰۰۷۰۰۰۰۲۷) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرایط ذیل اقدام نماید:

   موضوع مناقصه:"تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی جهت انجام امور مربوط به آبدارچی و راننده"

   مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ دویست و شصت میلیون (260.000.000) ریال که مناقصه‌گر باید بصورت ضمانت‌نامه بانکی به نفع مناقصه­گزار یا اصل رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ فوق به شماره شبا 450180000000000156035130IR نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد 170 (شماره حساب 0156035130) به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، پس از درج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اصل آن را در پاکت "الف" قرار داده و به همراه پاکات "ب" و "ج" تا قبل از پایان مهلت تحویل اسناد به مناقصه ­گزار تحویل نمایند.

   مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه مورخ 97.06.14 تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 97.06.21 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir.

   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97.07.07 در سامانه تدارکات­الکترونیکی­دولت به آدرس فوق ­الذکر متقاضیان پس از بارگذاری اسناد در سامانه فوق، اصل اسناد، پاکت الف (محتوی ضمانت­ نامه شرکت در مناقصه)، پاکت ب (محتوی اسناد فنی) و پاکت ج (محتوی برگ پیشنهاد قیمت) را در یک پاکت قرار داده، مهر و موم نموده و تا قبل از پایان مهلت تحویل اسناد، به مناقصه­گزار تحویل نمایند.

   زمان گشایش پاکت­ها: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 08/07/97 در محل طرح توانمندسازی بخش اکتشاف به آدرس تهران - میدان ولیعصر- روبروی سینما استقلال- پلاک 1713- ساختمان شرکت ملی فولاد ایران- ساختمان شمالی– طبقه پنجم

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه ­گزار: جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و تحویل پاکت­های مناقصه به نشانی تهران - میدان ولیعصر- روبروی سینما استقلال- پلاک 1713- ساختمان شرکت ملی فولاد ایران- ساختمان شمالی– طبقه پنجم - دفتر امور مشاوران و پیمانکاران طرح توانمندسازی بخش اکتشاف و تلفن: 86035232 مراجعه نمایید.

   کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه ­گران و گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت­نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97.06.14 می­باشد.

   اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021

   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193736

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : فراخوان تجدید مناقصه عمومی، یک مرحله‌ای تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی جهت انجام امور مربوط به آبدارچی و راننده