سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهـی فراخـوان مزایـده عمـومـی یک مرحلـه ای فـروش 1000 تن کنسانتـره ایلمنیـت طرح تیتانیـوم کهنـوج
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهـی فراخـوان مزایـده عمـومـی یک مرحلـه ای فـروش 1000 تن کنسانتـره ایلمنیـت طرح تیتانیـوم کهنـوج
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تیتانیوم کهنوج
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد جهت «فروش 1000 تن کنسانتره ایلمنیت با عیار 2 %±44.74 درصد» مرکز عملیات نیمه صنعتی کنسانتره تیتانیوم کهنوج به متقاضیان واجد صلاحیت از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده شماره 100970300700001، در سامانه الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir پس از واریز مبلغ 1000000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 17315760 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک سپه شعبه مرکزی کد «1» نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

   1. کارفرما : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح تیتانیوم کهنوج ) به نشانی: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39

   2. موضوع مزایده: فروش 1000 تن کنسانتره ایلمنیت با عیار 2 %±44.74 درصد طرح تیتانیوم کهنوج

   3. نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به مبلغ 708855000 ریال (هفتصد و هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار ریال) که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد.

   4. محل و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 97.11.24 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir

   5. محل و مهلت تسلیم اسناد: متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز مانند تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور، تصویر صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه اسناد مزایده را ممهور به مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه مورخ 97.12.07 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگزاری نموده و همچنین نسبت به تحویل اصل اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان در بند «1» ارائه نمایند.

   6. زمان، محل و مکان بازگشایی اسناد: زمان بازگشایی پاکات رو چهارشنبه مورخ 97.12.08 ساعت 14:30در سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار می گردد.

   7. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.

   سازمان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایـع معدنـی ایـران

   مرکز عملیات نیمه صنعتی کنسانتره تیتانیوم کهنوج   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهـی فراخـوان مزایـده عمـومـی یک مرحلـه ای فـروش 1000 تن کنسانتـره ایلمنیـت طرح تیتانیـوم کهنـوج