سال جهش تولید
X
   
 
  • فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای «عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات الکتریکی ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای «عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات الکتریکی ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران در نظر دارد با انجام ارزیابی کیفی مجدد ، مناقصه"عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات الکتریکی ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران " را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه اشخاص حقوقی دارای گواهی"صلاحیت ابنیه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی از سازمان برنامه و بودجه کشور (رتبه 4 ابنیه و رتبه 3 تاسیسات)" و گواهی "صلاحیت ایمنی پیمانکاران" از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه "تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی در زمینه‌های تعمیر، نگهداری ساختمانها و ماشین آلات و امور بهره برداری از تاسیسات" از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس مندرج در بند 7 مراجعه نمایند. شایان ذکر است شاخص های ارزیابی کیفی و مدارک مورد نیاز جهت تکمیل و ارسال، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2098003007000008 جهت اطلاع و بهره برداری لازم قرار داده شده است. بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

   در خاتمه خاطر نشان می سازد ارسال مدارک هیچ گونه تعهدی برای مناقصه گزار در این خصوص ایجاد نمی‌نماید.سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در اسناد ارزیابی کیفی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و متعاقبا از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

   نام و نشانی مناقصه گزار: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کدپستی: 14513- 15816 تلفن: 88842857 نمابر 88307755
   support@imidro.gov.ir

   شرایط متقاضی : دارای گواهی صلاحیت ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی از سازمان برنامه و بودجه کشور ( رتبه 4 ابنیه و رتبه 3 تاسیسات) و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی در زمینه های تعمیر، نگهداری ساختمانها و ماشین آلات و امور بهره برداری از تاسیسات از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

   موضوع : عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات الکتریکی ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   مدت اجرای کار : 12 ماه شمسی
   مدت اعتبار پیشنهادها : 3 ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :متقاضیانی که امتیاز لازم جهت شرکت در مناقصه را کسب نموده باشند موظف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه خواهند بود.

   محل و مهلت دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولتhttps://www.setadiran.ir مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت 00: 16 ) روز پنجشنبه مورخ 98.03.23 می باشد.

   محل و مهلت تحویل اسناد : آخرین مهلت تحویل نسخه الکترونیکی و فیزیکی تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) روزدو شنبه مورخ 98.04.10 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نسخ کاغذی به آدرس مناقصه گزار مندرج در بند «1» تحویل گردد.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای «عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات الکتریکی ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»