سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 15 تن بوهمیت مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور (پایلوت آذر شهر )
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 15 تن بوهمیت مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور (پایلوت آذر شهر )
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور - پایلوت آذر شهر
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور) ، در نظر دارد نسبت به « فروش 15 تن بوهمیت مطابق با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مندرج در اسناد مزایده “ ، به متقاضیان واجد شرایط از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده ، در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرسWWW. Setadiran . ir ، پس از واریز مبلغ 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال ) به حساب شماره 17315760 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک سپه شعبه مرکزی کد ((1)) نسبت به دریافت اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره ١٠٩٨٠٠٣٠٠٧٠٠٠٠٠٢ اقدام نمایند .

   1 – نام و نشانی مزایده گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور ) به نشانی : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، نبش کوچه شریف ، پلاک 39 – کد پستی 14513-15816

   2- موضوع مزایده : فروش 15 تن بوهمیت مطابق با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مندرج در اسناد مزایده

   3- مدت اجرای کار: یک ماه شمسی

   4- نوع و مبلغ تضمین : یک فقره ضمانت نامه بانکی مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی و یا فیش واریز نقدی به مبلغ 000ر0000ر240 ریال ( دویست و چهل میلیون ریال ) که توسط یکی از بانک های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد اعتبار داشته و قابل تمدید باشد .

   5- محل و مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 16 ) روز دوشنبه مورخ 98.04.31 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس WWW.setadiran . ir

   6- محل و مهلت تسلیم اسناد : متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز مندرج در اسناد مزایده را حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 16 ) روز یکشنبه مورخ 13/5/98 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری نموده و همچنین نسبت به تحویل نسخه فیزیکی اسناد به دستگاه مزایده گزار، به آدرس مندرج در بند ((1)) ارائه نمایند .

   7 - زمان و محل بازگشایی اسناد : زمان بازگشایی پاکات روزدوشنبه مورخ 98.05.14 ساعت10 صبح در سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار میگردد .

   8- مدت اعتبار پیشنهاد ها : سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد .

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ابران

   مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 15 تن بوهمیت مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور (پایلوت آذر شهر )