سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید سه دستگاه سرور مطابق مشخصات فنی و اختصاصی مندرج در اسناد مناقصه
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید سه دستگاه سرور مطابق مشخصات فنی و اختصاصی مندرج در اسناد مناقصه
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار به منظور « خرید سه دستگاه سرور مطابق مشخصات فنی و اختصاصی مندرج در اسناد مناقصه » از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای فعالیت ها و تخصص های مرتبط با امر فوق بوده و همچنین عضو شورای عالی انفورماتیک دارای رتبه یک در زمینه های ارائه پشتیبانی سخت افزاری MainFrame و تولید و ارائه رایانه های غیر MainFrame ) بوده وتمایل به شرکت در مناقصه فوق را دارند، دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره 2098003007000044 مراجعه نمایند.

   نام و نشانی کارفرما: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   کدپستی: 14513-15816
   تلفن: 88842857
   نمابر: 88307755
   Email: support@imidro.gov.ir


   شرایط متقاضی: عضو شورای عالی انفورماتیک دارای رتبه یک در زمینه های ارائه پشتیبانی سخت افزاری MainFrame و تولید و ارائه رایانه های غیر MainFrame)

   موضوع : خرید سه دستگاه سرور مطابق مشخصات فنی و اختصاصی مندرج در اسناد مناقصه

   مدت اجرای کار : یک ماه انجام کار و 12 ماه دوره تضمین
   مدت اعتبار پیشنهادها : 3 ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یک فقره سپرده به مبلغ 305000000 ریال ( سیصد و پنج میلیون ریال ) به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.

   لذا از اشخاص واجد صلاحیت که مایل به شرکت در مناقصه هستند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد، در سامانه تدارکات الکترونیک دولت نسبت به خرید اسناد مراجعه نمایند.

   محل و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روزچهارشنبه مورخ 98.07.10 سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir

   محل و مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری (ساعت 16) روزدوشنبه مورخ 98.07.22 سامانه تدارکات الکترونیک دولت. متقاضیان باید پس از درج اسناد در سامانه مزبور نسبت به تحویل فیزیک آن تا پایان مهلت مقرر به کارفرما به آدرس مندرج در بند «1» مراجعه نمایند.

   زمان و محل گشایش پیشنهادها : روز سه شنبه مورخ 98.07.22 ساعت 14 سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید سه دستگاه سرور مطابق مشخصات فنی و اختصاصی مندرج در اسناد مناقصه