سال جهش تولید
X
   
 
  • ​آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 40 تن بوهمیت مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور (پایلوت آذر شهر )
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : ​آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 40 تن بوهمیت مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور (پایلوت آذر شهر )
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور ) به نشانی : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، نبش کوچه شریف، پلاک 39
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور) ، در نظر دارد نسبت به مزایده عمومی یک مرحله ای با موضوع « فروش 40 تن بوهمیت مطابق با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مندرج در اسناد مزایده » به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده ، در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرسWWW. Setadiran . ir ، مراجعه و پس از واریز مبلغ 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال ) به حساب شماره 4101053730232229 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به دریافت اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره ۱۰۹۹۰۰۳۰۰۷۰۰۰۰۰۱ اقدام نمایند .

   1 – نام و نشانی مزایده گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور ) به نشانی : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، نبش کوچه شریف، پلاک 39 – کد پستی 14513-15816

   2- موضوع مزایده : فروش 40 تن بوهمیت مطابق با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مندرج در اسناد مزایده

   3- مدت اجرای کار: یک ماه شمسی از تاریخ عقد قرارداد

   4- نوع و مبلغ تضمین : یک فقره ضمانت نامه بانکی مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی و یا فیش واریز نقدی به مبلغ 800.000.000ریال ( هشتصدمیلیون ریال) که توسط یکی از بانک های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد اعتبار داشته و برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد .

   5- محل و مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 14 ) روز سه شنبه مورخ 99.02.09 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس.ir WWW.setadiran

   6- محل و مهلت تسلیم اسناد : متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز مندرج در اسناد مزایده را حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 14 ) روز یکشنبه مورخ 99.02.21در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری نموده و همچنین نسبت به تحویل نسخه فیزیکی اسناد به دستگاه مزایده گزار، به آدرس مندرج در بند (1) اقدام نمایند .

   7 - زمان و محل بازگشایی پاکات : زمان بازگشایی پاکات روز سه­ شنبه مورخ 99.02.23ساعت 10 در سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار میگردد .

   8- مدت اعتبار پیشنهاد ها : سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد .

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ابران

   مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور


   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : ​آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 40 تن بوهمیت مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور (پایلوت آذر شهر )