سال جهش تولید
X
   
 
  • "آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده" انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی سایت منطقه ویژه اقتصادی کاشان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : "آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده" انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی سایت منطقه ویژه اقتصادی کاشان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : منطقه ویژه اقتصادی کاشان
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده، با موضوع « انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی سایت منطقه ویژه اقتصادی کاشان» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

   لذا از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.com به شماره مناقصه 2099003007000127 مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان.

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کدپستی: 14513-15816 تلفن: 88807419

   2- شرایط متقاضی : دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و پروانه فعالیت معتبر با حداقل رتبه 3 از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا

   3- موضوع مناقصه: انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی سایت منطقه ویژه اقتصادی کاشان

   4- مدت اجرای کار: 12 ماه شمسی

   5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها

   6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : فیش واریز نقدی و یا یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ 1.014.635.459 ریال که طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی و توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد (ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانت نامه درج گردد) .

   7- محل و مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99.10.21 ساعت 14.30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) به آدرسwww.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.

   8- محل و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری (ساعت14:30) روز چهارشنبه مورخ 99.11.08 از طریق بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) به آدرسwww.setadiran.ir.

   کلیه اسناد مناقصه پس از اخذ مهر و امضاء الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) بار گذاری گردد و فقط پاکت "الف" علاوه بر بارگذاری در سامانه، به صورت فیزیکی مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار (مندرج در بند ۱) تحویل گردد.

   نکته مهم؛ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد
   مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، طبق بخشنامه ­ی شماره 140936/11مورخ 11/05/1399مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی مهر و امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه طی نماید، لذا در جلسات کمیسیون معاملات، اعتبار سنجی مهر و امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت صورت می­پذیرد و در صورت عدم اخذ امضاء مجاز و مهر الکترونیکی، پیشنهاد مناقصه گر قابل بررسی نبوده و مردود می باشد.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : "آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده" انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی سایت منطقه ویژه اقتصادی کاشان