سال جهش تولید
X
   
 
  • "آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده" عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 2000 متر در محدوده ساریگل آلبلاغ واقع در استان خراسان شمالی
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : "آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده" عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 2000 متر در محدوده ساریگل آلبلاغ واقع در استان خراسان شمالی
   واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : ساریگل آلبلاغ واقع در استان خراسان شمالی
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- طرح توانمندسازی بخش اکتشاف -در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی (فشرده) ، با موضوع « عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 2000 متر در محدوده ساریگل آلبلاغ واقع در استان خراسان شمالی» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

   لذا از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.com به شماره مناقصه ۲۰۹۹۰۰۳۰۰۷۰۰۰۱۳3 مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – طرح توانمندسازی بخش اکتشاف

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کدپستی: 14513-15816، -تلفن: 86035232-021

   2- شرایط متقاضی : دارا بودن گواهینامه معتبر تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

   3- موضوع مناقصه: عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 2000 متر در محدوده ساریگل آلبلاغ واقع در استان خراسان شمالی

   4- مدت اجرای کار: 4 ماه شمسی

   5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها

   6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : فیش واریز نقدی و یا یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ 1.509.500.000ریال که طبق آیین نامه معاملات دولتی(مصوب 94) و توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد (ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانت نامه درج گردد).

   7- محل و مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهار­شنبه مورخ 99.10.24 ساعت 14.30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) به آدرسwww.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.

   8- محل و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری (ساعت14:30) روز یکشنبه مورخ 99.11.12 از طریق بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) به آدرسwww.setadiran.ir.

   کلیه اسناد می بایست مناقصه پس از اخذ مهر و امضاء الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) بار گذاری گردد و فقط پاکت "الف" علاوه بر بارگذاری در سامانه، به صورت فیزیکی مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار (مندرج در بند ۱) تحویل گردد.

   نکته مهم؛ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
   مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، طبق بخشنامه ­ی شماره 140936/11مورخ 99.11.05مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی مهر و امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه طی نماید، لذا در جلسات کمیسیون معاملات، اعتبار سنجی مهر و امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت صورت می­پذیرد.و در صورت عدم اخذ گواهی امضاء مجاز و مهر الکترونیکی، پیشنهاد مناقصه گر قابل بررسی نبوده و مردود می باشد.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران / طرح توانمندسازی بخش اکتشاف   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : "آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده" عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 2000 متر در محدوده ساریگل آلبلاغ واقع در استان خراسان شمالی