سال جهش تولید
X
   
 
  • "آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی " انجام مدیریت یکپارچه منطقه به وسعت 7200 هکتار شامل حفاظت فیزیکی محدوده معدنی ساریگل (آلبلاغ)
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : "آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی " انجام مدیریت یکپارچه منطقه به وسعت 7200 هکتار شامل حفاظت فیزیکی محدوده معدنی ساریگل (آلبلاغ)
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : محدوده معدنی ساریگل (آلبلاغ) واقع در استان خراسان شمالی- شهرستان اسفراین
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طرح توانمندسازی بخش اکتشاف در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی ، با موضوع " انجام مدیریت یکپارچه منطقه به وسعت 7200 هکتار شامل حفاظت فیزیکی محدوده معدنی ساریگل (آلبلاغ) واقع در استان خراسان شمالی- شهرستان اسفراین، جلوگیری از برداشت­های غیر مجاز و تضییع و تخریب ذخایر معدنی در محدوده معدنی مزبور توسط اشخاص غیر مجاز در منطقه" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

   لذا از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.com به شماره مناقصه ۲۰۹۹۰۰۳۰۰۷۰۰۰۱۷۱ مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – طرح توانمندسازی بخش اکتشاف

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کدپستی: 14513-15816، -تلفن: 86035232

   2- شرایط متقاضی : گواهینامه معتبر در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا با رتبه
   حداقل (2)

   3- موضوع مناقصه: انجام مدیریت یکپارچه منطقه به وسعت 7200 هکتار شامل حفاظت فیزیکی محدوده معدنی ساریگل (آلبلاغ) واقع در استان خراسان شمالی- شهرستان اسفراین، جلوگیری از برداشت­های غیر مجاز و تضییع و تخریب ذخایر معدنی در محدوده معدنی مزبور توسط اشخاص غیر مجاز در منطقه

   4- مدت اجرای کار: 12ماه شمسی

   5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از ارائه تحویل پیشنهادها

   6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : فیش واریز نقدی و یا یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ 5.705.686.622ریال که طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوب 1394) و توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد (ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانت نامه درج گردد).

   7- محل و مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهار­شنبه مورخ 1400.01.11 ساعت 14.30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) به آدرسwww.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.

   8- محل و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری (ساعت14:30) روز یکشنبه مورخ 1400.01.29 از طریق بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) به آدرسwww.setadiran.ir.

   کلیه اسناد مناقصه پس از اخذ مهر و امضاء الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) بار گذاری گردد و فقط پاکت "الف" علاوه بر بارگذاری در سامانه، به صورت فیزیکی مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار (مندرج در بند ۱) تحویل گردد.

   نکته مهم؛ با توجه به شرایط جدید درخصوص مهر و امضاء دیجیتال در سامانه ستاد ایران کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، طبق بخشنامه ­ی شماره 140936/11مورخ 1399.05.11 مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی مهر و امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه طی نماید،(در صورت ایجاد سوال و نیاز به راهنمایی جهت ثبت و درج مهر و امضاء الکترونیکی لطفا با سامانه ستاد ایران با شماره 41934-021 داخلی 4 بخش مناقصه تماس حاصل فرمائید) لذا در جلسات کمیسیون معاملات، اعتبار سنجی مهر و امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت صورت می­پذیرد.و در صورت عدم اخذ امضاء مجاز و مهر الکترونیکی، پیشنهاد مناقصه گر قابل بررسی نبوده و مردود می باشد.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران / طرح توانمندسازی بخش اکتشاف   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : "آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی " انجام مدیریت یکپارچه منطقه به وسعت 7200 هکتار شامل حفاظت فیزیکی محدوده معدنی ساریگل (آلبلاغ)