سال جهش تولید
X
   
 
  • "آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 3-1-1400-IMI (نوبت دوم)" - انجام عملیات حفاری مغزه گیری تکمیلی به میزان 2400 متر در محدوده اکتشافی کمر پهنه قزل اوزن استان اردبیل
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : "آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 3-1-1400-IMI (نوبت دوم)" - انجام عملیات حفاری مغزه گیری تکمیلی به میزان 2400 متر در محدوده اکتشافی کمر پهنه قزل اوزن استان اردبیل
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : محدوده اکتشافی کمر پهنه قزل اوزن استان اردبیل
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) با موضوع "انجام عملیات حفاری مغزه گیری تکمیلی به میزان 2400 متر در محدوده اکتشافی کمر پهنه قزل اوزن استان اردبیل" را به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از علاقمندان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.com (شماره مناقصه ۲۰۰۰۰۰۳۰۰۷۰۰۰۰۰5) مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39 کدپستی: 14513-15816 تلفن: 88829181-021

   2- موضوع مناقصه: انجام عملیات حفاری مغزه گیری تکمیلی به میزان 2400 متر در محدوده اکتشافی کمر پهنه قزل اوزن استان اردبیل.

   3- مدت اجرای کار: 7 ماه شمسی.

   4- مدت اعتبار پیشنهادها: 180 روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.

   5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه): فیش بانکی واریز نقدی و یا یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 1.846.000.000 ریال که برای مدت 3 ماه اعتبار داشته و برای 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد (ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و نباید هیچ گونه شرطی از سوی بانک در ضمانت نامه درج گردد).

   6- مهلت زمانی و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت 14:30) روز شنبه مورخ 1400.11.02 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) در دسترس خواهد بود.

   7- مهلت زمانی و محل ارائه پیشنهاد: اسناد و مدارک مناقصه باید پس از مهر و امضاء الکترونیکی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت14:30) روز یکشنبه مورخ 26/02/1400در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) بارگذاری شده و از طریق آن سامانه ارسال شوند. فقط اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت "الف") می بایست علاوه بر بارگذاری در سامانه مذکور، ظرف مهلت فوق الذکر به صورت فیزیکی و مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار (مندرج در بند ۱) تحویل گردد.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : "آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 3-1-1400-IMI (نوبت دوم)" - انجام عملیات حفاری مغزه گیری تکمیلی به میزان 2400 متر در محدوده اکتشافی کمر پهنه قزل اوزن استان اردبیل