سال جهش تولید
X
   
 
  • تجـدیـد فـراخوان ارزیابی کیفـی انتخاب مشـاور ارائه خدمات نظارت کارگاهی و خدمات نظارت عالیـه بر انجام عملیات اجرایـی، بهره برداری، اکتشاف، خردایـش و فرآوری معادن سنگ آهن سنگـان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : تجـدیـد فـراخوان ارزیابی کیفـی انتخاب مشـاور ارائه خدمات نظارت کارگاهی و خدمات نظارت عالیـه بر انجام عملیات اجرایـی، بهره برداری، اکتشاف، خردایـش و فرآوری معادن سنگ آهن سنگـان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : مجتمـع سنـگ آهـن سنگـان
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   «تجـدیـد فـراخوان ارزیابی کیفـی انتخاب مشـاور ارائه خدمات نظارت کارگاهی و خدمات نظارت عالیـه بر انجام عملیات اجرایـی، بهره برداری، اکتشاف، خردایـش و فرآوری معادن سنگ آهن سنگـان، مطالعات ژئوتکنیک و آبشناسـی، تهیـه اسنـاد و همکـاری در انتخـاب پیمانکـاران و مشـاوران در مجتمـع سنـگ آهـن سنگـان»

   با عنایت به فراخوان شماره (2000003007000049) مندرج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و همچنین آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ت 42986ک مورخ 01/10/1388موضوع بند «ه» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع سنگ آهن سنگان) در نظر دارد خرید خدمات مشاور «ارائه خدمات نظارت کارگاهی و خدمات نظارت عالیه بر انجام عملیات اجرایی، بهره برداری، اکتشاف، خردایش و فرآوری معادن سنگ آهن سنگان، مطالعات ژئوتکنیک و آبشناسی، تهیه اسناد و همکاری در انتخاب پیمانکاران و مشاوران در مجتمع سنگ آهن سنگان »، با رعایت قانون مزبور ازطریق فراخوان عمومی را تجدید و به مشاورین ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید. لذا از مشاوران واجد شرایط مندرج در این آگهی دعوت می گردد تا نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی مشاوران به شماره فراخوان (2000003007000071) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید:

   نام و نشانی کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع سنگ آهن سنگان) به آدرس تهران،خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خیابان سمیه، نبش کوچه علی اکبر دهخدا، پلاک 39
   موضوع خدمات مشاوره: ارائه خدمات نظارت کارگاهی و خدمات نظارت عالیه بر انجام عملیات اجرایی، بهره برداری، اکتشاف، خردایش و فرآوری معادن سنگ آهن سنگان، مطالعات ژئوکنیک و آبشناسی، تهیه اسناد و همکاری در انتخاب پیمانکاران و مشاوران در مجتمع سنگ آهن سنگان
   گواهینامه صلاحیت: دارا بودن گواهینامه صلاحیت معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور رتبه یک در رسته معدن (آماده سازی و بهره برداری معدن) و رتبه سه در رسته فرآوری.
   مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه: از زمان انتشار آگهی روزنامه تا ساعت 14.30روز دوشنبه مورخ 03/08/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir.
   مهلت ارائه پیشنهاد و محل تسلیم اسناد ارزیابی کیفی : تا پایان وقت اداری (ساعت14.30 روز چهارشنبه مورخ 12/08/1400 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir).

   کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مشاوران و گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت­نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در خرید خدمات مشاوره محقق سازند.

   اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1456-021

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : تجـدیـد فـراخوان ارزیابی کیفـی انتخاب مشـاور ارائه خدمات نظارت کارگاهی و خدمات نظارت عالیـه بر انجام عملیات اجرایـی، بهره برداری، اکتشاف، خردایـش و فرآوری معادن سنگ آهن سنگـان