سال جهش تولید
X
   
 
  • "آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور شماره 2-12-1400-IH"
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : "آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور شماره 2-12-1400-IH"
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنـی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچـه دهـخدا، پلاک 39
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد نوبت دوم فراخوان عمومـی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت (QCBS) با موضوع "انجام خدمات مطالعه و مشاوره به منظـور پایش و فعال سازی پروژه های نیمه تمام صنایع معدنی" را به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از علاقمـندان واجد شرایط دعـوت به عمـل می‌آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی فراخوان مذکـور به سامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت به آدرس www.setadiran.com (شماره فراخوان در سامانه ستاد: ۲۰۰۰۰۰۳۰۰۷۰۰۰121) مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنـی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچـه دهـخدا، پلاک 39 کدپستی: 14513-15816 تلفن: 41868000-021

   2- موضوع خدمات مشاوره: انجام خـدمات مطالعه و مشاوره به منظـور پایش و فعال سازی پروژه های نیمه تمام صنایع معدنی

   3- شرایط لازم:

   داشتن گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره معتبر در تخصص های زیر (به صورت توأم):

   گروه معدن – تخصص کانه آرایی و فرآوری مواد (حداقل پایه 2)

   گروه صنعت – "تخصص صنایع فلزات اساسی (نورد، ذوب و ریخته گری) و ماشین سازی" یا "تخصص صنایع کانی های غیرفلزی" (حداقل پایه 3)

   4- مدت اجرای کار: 12 ماه شمسی

   5- مدت اعتبار پیشنهادها: 90 روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها

   6- مهلت زمانی و محل دریافت اسناد فراخوان: اسناد ارزیابی کیفی فراخوان از تاریخ درج آگهـی لغایت ساعت (17) روز ­شنبه مورخ 1400.12.07 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) در دسترس خواهد بود.

   7- مهلت زمانی و محل ارسال پاسخ فراخوان (مدارک ارزیابی کیفی): مدارک ارزیابی کیفی متقاضیان باید حـداکثر تا ساعت (14:30) روز دوشنبه مـورخ 1400.12.16 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) بارگذاری شده و از طریق سامانه مزبور ارسال شوند.

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : "آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور شماره 2-12-1400-IH"