سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهــی مناقصـــه عمومـــی دو مرحلـــه ای (طرح تیتانیوم کهنوج)
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - طرح تیتانیوم کهنوج حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهــی مناقصـــه عمومـــی دو مرحلـــه ای (طرح تیتانیوم کهنوج)
   واحد منتشر کننده : طرح تیتانیوم کهنوج
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ تاریخ آخرین تغییرات : ۱۳۹۲/۰۵/۲۹
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : در کهنوج- کیلومتر 25 جاده بندرعباس- مجتمع تیتانیوم کهنوج
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح تیتانیوم کهنوج) در نظر دارد به منظور انتخاب پیمانکار جهت ساماندهی و تکمیل بلوار ورودی مجتمع تیتانیوم کهنوج به طول هر لاین 182 متر و عرض 5/9 متر شامل عملیات زیر سازی، ابنیه فنی و آسفالت گرم واقع در کهنوج- کیلومتر 25 جاده بندرعباس- مجتمع تیتانیوم کهنوج از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 

   لذا از کسانی که دارای فعالیتها و تخصصهای مرتبط با امور فوق میباشند دعوت میشود جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوط به شرایط شرکت در مناقصه، پس از واریز مبلغ یکصد هزار ریال به شماره حساب جاری 2175379001008 نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 137 به نام رابط تمرکز وجوه سپرده جاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از تاریخ درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی و همچنین معرفینامه کتبی معتبر حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 6/6/92 در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون مناقصات، واقع در تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 39 - طبقه یازدهم مراجعه نمایند. 

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهــی مناقصـــه عمومـــی دو مرحلـــه ای (طرح تیتانیوم کهنوج)