سال جهش تولید
X
   
 
  • انجام امور خدماتی و پشتیبانی (آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله‌ای)
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : امور خدماتی و پشتیبانی
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : انجام امور خدماتی و پشتیبانی (آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله‌ای)
   واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   تاریخ انتشار : ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39 ، طبقه هفتم
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۸/۱۰/۳۰
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
   مبلغ ضمانت(ریال) : 100000
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدماتی و پشتیبانی خود را به مدت 2 سال از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

    
   لذا از اشخاصی که دارای فعالیتها و تخصصهای مرتبط با موضوع فوق بوده و دارای حداقل پنج سال سابقه کار مستمر و همچنین دارای رتبه بندی از معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و گواهینامه تائید صلاحیت از سازمان کار و امور اجتماعی می باشند و مایل به شرکت در مناقصه هستند، دعوت میشود جهت آگاهی و دریافت اوراق مربوط به شرایط شرکت در مناقصه پس از واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب شماره 0156035130 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک تجارت شهعبه سپهبد قرنی کد 170 از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 30/10/88 در یکی از روزهای اداری با به همراه داشتن اصل فیش واریزی و معرفی نامه کتبی به دفتر حقوقی و قراردادها - دبیرخانه کمیسیون مناقصات - واقع در تهران - میدان فردوسی - خیابان سپهبد قرنی - پلاک 39 - طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : انجام امور خدماتی و پشتیبانی (آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله‌ای)