سال جهش تولید
X
   
 
  • واگذاری خدمات نقلیه جهت انجام ماموریتهای روزانه درون شهری و برون شهری کارکنان سازمان (آگهی مناقصه عمومی)
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : واگذاری خدمات نقلیه جهت انجام ماموریتهای روزانه درون شهری و برون شهری کارکنان سازمان (آگهی مناقصه عمومی)
   واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   تاریخ انتشار : ۱۳۸۷/۰۳/۰۸ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۷/۰۳/۲۲
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار به منظور ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریتهای روزانه درون شهری و برون شهری کارکنان خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 

    
   لذا از اشخاصی که دارای فعالیتها و تخصصهای مرتبط با امر فوق بوده و مایل به شرکت در مناقصه هستند, دعوت میشود جهت آگاهی و دریافت اوراق مربوط به شرایط شرکت در مناقصه پس از واریز مبلغ 100.000 ریال (یکصد هزار ریال) به شماره حساب 0156035130 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد 170 از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22/3/87 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفینامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دفتر حقوقی و قراردادها – دبیرخانه کمیسیون مناقصات ، واقع در تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم مراجعه نمایند.
   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
    فایل های مناقصات
    
   تصویر اگهی : واگذاری خدمات نقلیه جهت انجام ماموریتهای روزانه درون شهری و برون شهری کارکنان سازمان (آگهی مناقصه عمومی)