سال جهش تولید
X
   
 
  • انجام امور خدماتی و پشتیبانی (آگهی مناقصه عمومی)
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : انجام امور خدماتی و پشتیبانی
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : انجام امور خدماتی و پشتیبانی (آگهی مناقصه عمومی)
   واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   تاریخ انتشار : ۱۳۸۶/۱۰/۰۳ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۶/۱۰/۱۲
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدماتی و پشتیبانی خود را به مدت 2 سال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

    
   لذا از اشخاصی که دارای فعالیتها و تخصصهای مرتبط با امر فوق بوده و دارای حداقل پنج سال سابقه کار مستمر در رابطه با موضوع مذکور و همچنین دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند و مایل به شرکت در مناقصه هستند، دعوت میشود جهت آگاهی و دریافت اوراق مربوط به شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 12/10/86 در یکی از روزهای اداری به دفتر حقوقی و قراردادها – دبیرخانه کمیسیون مناقصات، واقع در تهران – میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : انجام امور خدماتی و پشتیبانی (آگهی مناقصه عمومی)