سال جهش تولید
X
   
 
  • خدمات الکترونیکی

  • سامانه های توانمندسازی

  • جهت شرکت در نظر سنجی کلی میز خدمت الکترونیکی سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران، بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

   جهت مشاهده کلیه خدمات مصوب در دولت و خدمات مصوبات این سازمان، به سامانه ملی خدمات به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.
   جهت مشاهده نسخه انگلیسی کلیه خدمات مصوب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، بر روی لینک زیر کلیک نمائید.