سال جهش تولید
X
   
 
    • خدمات الکترونیکی

    • طراحی سیاستهای مرتبط با طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی
    • جهت شرکت در نظر سنجی کلی میز خدمت الکترونیکی سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران، بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

      جهت مشاهده کلیه خدمات مصوب در دولت و خدمات مصوبات این سازمان، به سامانه ملی خدمات به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.