سال جهش تولید
X
   
 
  • قوانین و مقررات
   • بخشنامه ها ( ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ ) شماره / اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن
   • ( ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ) شماره / پرداخت به ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها
   • قوانین و مقررات ( ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ) شماره / اجازه سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
   • قوانین و مقررات ( ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ) شماره / تمام طرح‌های ایمیدرو با الزامات زیست محیطی اجرا می‌شود
  • شـرکتهـای برجسته